Дійсно з 24.02.2023

Правила та умови роботи інтернет-магазину - www.new-electric.pl

I. Загальні положення

 1. Цей Регламент визначає загальні умови, порядок надання електронних Послуг та продажу, що здійснюються через Інтернет-магазин www.new-electric.pl. Інтернет-магазином керує Кшиштоф Чурчак, який веде свій бізнес під назвою BIG5 KRZYSZTOF CZURCZAK, зареєстрований в Реєстрі підприємців Центрального реєстру та інформації про господарську діяльність, що ведеться Міністром економіки за адресою: вул. Стрефова 9D, 42-202 Ченстохова, NIP 6861576041, REGON 241937993, надалі іменований Продавцем.
 2. Контакт з Продавцем відбувається за допомогою
  1. адреса електронної пошти: sklep@new-electric.pl;
  2. номер телефону: +48 (34)3072100;
  3. контактну форму, доступну на сайті Інтернет-магазину.
  4. чат, доступний на веб-сайті Інтернет-магазину;
 3. Ці Умови постійно доступні на веб-сайті www.new-electric.pl у спосіб, що дозволяє в будь-який час отримати, відтворити та записати їх зміст шляхом роздрукування або збереження на носії.
 4. Продавець інформує, що використання Послуг, що надаються в електронному вигляді, може бути пов'язане з ризиком з боку кожного користувача Інтернету, що полягає в можливості впровадження шкідливого програмного забезпечення в комп'ютерну систему Клієнта, а також отримання та модифікації його даних сторонніми особами. З метою уникнення ризику вищезазначених загроз, Клієнт повинен використовувати відповідні технічні заходи для мінімізації їх виникнення, зокрема антивірусне та брандмауерне програмне забезпечення.

II. Визначення

Терміни, що використовуються в Регламенті, мають таке значення:

 1. Робочі дні - дні з понеділка по п'ятницю за винятком державних свят;
 2. Клієнт - фізична особа з повною дієздатністю, фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, юридична особа або організаційна одиниця, яка не є юридичною особою, якій окремими положеннями надано правоздатність, яка розміщує Замовлення в рамках Інтернет-магазину або користується іншими Послугами, доступними в Інтернет-магазині;
 3. Цивільний кодекс - закон від 23 квітня 1964 року (Законодавчий вісник № 16, поз. 93 з наступними змінами);
 4. Аккаунт - закріплена за даним Клієнтом частина Інтернет-магазину, за допомогою якої Клієнт може здійснювати певні дії в Інтернет-магазині;
 5. Споживач - Клієнт, який є споживачем у розумінні статті 22[1] Цивільного кодексу;
 6. Підприємець - Клієнт, який є підприємцем у розумінні статті 43[1] Цивільного кодексу;
 7. Умови - цей документ;
 8. Товар - продукт, представлений в Інтернет-магазині, опис якого доступний поруч з кожним з представлених продуктів;
 9. Договір купівлі-продажу - договір купівлі-продажу Товару в розумінні Цивільного кодексу, укладений між Продавцем і Покупцем;
 10. Послуги - послуги, що надаються Продавцем Покупцям в електронному вигляді в розумінні Закону від 18 липня 2002 року про надання електронних послуг (Законодавчий вісник № 144, поз. 1204 з наступними змінами);
 11. Закон проправа споживачів - Закон від 30 травня 2014 р. про права споживачів (Законодавчий вісник 2014 р., № 827);
 12. Закон про надання послуг за допомогою електронних засобів - Закон від 18 липня 2002 р. про надання послуг за допомогою електронних засобів (Законодавчий вісник № 144, поз. 1204 з наступними змінами);
 13. Замовлення - волевиявлення Клієнта, спрямоване безпосередньо на укладення Договору купівлі-продажу, із зазначенням, зокрема, виду та кількості Товару.

III. Правила користування Інтернет-магазином

 1. Використання Інтернет-магазину можливе за умови, що ІТ-система, яку використовує Клієнт, відповідає наступним мінімальним технічним вимогам:
 2. комп'ютер або мобільний пристрій з доступом до мережі Інтернет,
  1. доступ до електронної пошти,
  2. веб-браузер Microsoft Edge версії 42.x або новішої, Firefox версії 48.0 або новішої, Chrome версії 50 або новішої, Opera версії 50 або новішої, Safari версії 10.x. або новішої,
  3. у Вашому браузері увімкнені файли cookie та Javascript.
 3. Під використанням Інтернет-магазину розуміється будь-яка дія Покупця, в результаті якої він знайомиться з вмістом, що міститься в Інтернет-магазині.
 4. Зокрема, Покупець зобов'язаний
  1. не надавати і не передавати контент, заборонений законом, наприклад, контент, який пропагує насильство, є наклепницьким або порушує особисті права та інші права третіх осіб,
  2. використовувати Інтернет-магазин таким чином, щоб не порушувати його роботу, зокрема, шляхом використання спеціального програмного забезпечення або пристроїв,
  3. не здійснювати таких дій, як: розсилання або розміщення в межах Інтернет-магазину небажаної комерційної інформації (спаму)
  4. використовувати Інтернет-магазин таким чином, щоб не обтяжувати інших Покупців і Продавця,
  5. використовувати будь-який контент, розміщений в межах Інтернет-магазину, тільки для особистого користування,
  6. користуватися Інтернет-магазином відповідно до положень чинного законодавства Республіки Польща, положень Умов та загальних принципів користування Інтернетом.

IV. Послуги

 1. Продавець надає можливість за допомогою Інтернет-магазину користуватися безкоштовними Послугами, які надаються Продавцем 24 години на добу, 7 днів на тиждень.
 2. Послуга ведення Облікового запису в Інтернет-магазині доступна після реєстрації. Реєстрація відбувається шляхом заповнення та прийняття реєстраційної форми, розміщеної на одній зі сторінок Інтернет-магазину. Договір про надання послуги, що полягає у веденні Облікового запису в Інтернет-магазині, укладається на невизначений термін і припиняється в разі подання Покупцем заяви про видалення Облікового запису.
 3. Покупець має можливість додавати Товари до списку "Вибране". Договір про надання Послуги, що полягає в додаванні Товарів до списку "Вибраного", укладається на певний строк і припиняє свою дію в момент видалення Товару зі списку або завершення сеансу роботи в браузері Клієнта.
 4. Клієнт має можливість отримувати від Продавця комерційну інформацію у вигляді повідомлень, що надсилаються на вказану Клієнтом адресу електронної пошти (послуга "Інформаційний бюлетень"). Для цього необхідно вказати дійсну адресу електронної пошти або активувати відповідне поле в реєстраційній формі або формі Замовлення. Клієнт може в будь-який момент відкликати згоду на відправку комерційної інформації. Договір про надання послуг з розсилки новин укладається на невизначений термін і припиняє свою дію на вимогу Клієнта видалити свою адресу електронної пошти зі служби підписки на розсилку новин або відмовитися від підписки за посиланням у повідомленні Служби розсилки новин.
 5. Покупець має можливість надіслати повідомлення Продавцю за допомогою контактної форми. Договір про надання Послуги, що полягає в наданні інтерактивної форми, що дозволяє Клієнту зв'язатися з Продавцем, укладається на певний період часу і припиняється, як тільки Клієнт відправить повідомлення.
 6. Покупець має можливість розміщувати в Інтернет-магазині індивідуальні та суб'єктивні заяви, що стосуються, серед іншого, Товару або перебігу транзакції. Додаючи заяви, Покупець заявляє, що він володіє всіма правами на такий зміст, зокрема авторськими, суміжними правами і правами промислової власності. Договір про надання послуг з розміщення відгуків про Товари в Інтернет-магазині укладається на певний строк і припиняє свою дію з моменту додавання відгуку.
 7. Висловлювання повинні бути відредаговані в чіткій і зрозумілій формі і не можуть порушувати чинне законодавство, в тому числі права третіх осіб - зокрема, не можуть бути наклепницькими, порушувати особисті права або являти собою акт недобросовісної конкуренції. Розміщені заяви поширюються на веб-сторінках Інтернет-магазину.
 8. Розміщуючи заяви, Клієнт погоджується на вільне використання таких заяв та їх публікацію Продавцем, а також на створення творів у розумінні Закону про авторське право та суміжні права (Дз. У. 1994 р. № 24, ст. 83).
 9. Клієнт має можливість зв'язатися з Продавцем за допомогою чату, доступного на веб-сайті Магазину. Договір про надання послуг, що полягає в наданні інтерактивного чату, що дозволяє Клієнту зв'язатися з Продавцем, укладається на певний термін і припиняє свою дію, коли Клієнт закриває вікно чату або залишає веб-сайт Інтернет-магазину.
 10. Продавець має право організовувати періодичні конкурси та акції, умови яких щоразу будуть вказані на веб-сторінках Інтернет-магазину. Акції в Інтернет-магазині не підсумовуються, якщо в правилах конкретної акції не вказано інше.
 11. Якщо Клієнт порушує положення цих Умов, Продавець після безрезультатного заклику припинити або усунути порушення, встановивши відповідний термін, може розірвати договір про надання Послуг з повідомленням за 14 днів.

V. Порядок укладення Договору купівлі-продажу

 1. Інформація про Товари, розміщена на сайтах Інтернет-магазину, зокрема їх опис, технічні та експлуатаційні параметри і ціни, є запрошенням до укладення Договору в розумінні статті 71 Цивільного кодексу.
 2. Всі Товари, доступні в Інтернет-магазині, є абсолютно новими, відповідають умовам Договору і були легально введені на польський ринок.
 3. У випадку, якщо Продавець використовує механізми індивідуального коригування цін на основі автоматизованого прийняття рішень, він надає цю інформацію Споживачеві при кожному оформленні Замовлення з урахуванням вимог, встановлених у зв'язку з цим нормативними актами про захист персональних даних.
 4. Обов'язковою умовою для розміщення Замовлення є наявність у Споживача активного облікового запису електронної пошти.
 5. У разі оформлення Замовлення за допомогою форми Замовлення, доступної на сайті Інтернет-магазину, Замовлення подається Покупцем Продавцю в електронній формі і є пропозицією укласти Договір купівлі-продажу Товару, що є предметом Замовлення. Оферта, зроблена в електронній формі, пов'язує Покупця, якщо Продавець направить на вказану Покупцем адресу електронної пошти підтвердження прийняття до виконання Замовлення, яке є заявою Продавця про прийняття оферти Покупця і після його отримання Покупцем укладається Договір купівлі-продажу.
 6. Оформлення Замовлення в Інтернет-магазині по телефону або шляхом надсилання електронного повідомлення відбувається в Робочі дні та години, вказані на сайті Інтернет-магазину. Для цього Покупець повинен
  1. вказати під час телефонного дзвінка або в змісті електронного повідомлення, адресованого Продавцю, найменування Товару з числа Товарів, представлених на сайті Інтернет-магазину, і його кількість
  2. вказати спосіб доставки та спосіб оплати з числа способів доставки та оплати, зазначених на сайті Інтернет-магазину,
  3. надати дані, необхідні для обробки Замовлення, зокрема: ім'я та прізвище, місце проживання та адресу електронної пошти.
 7. Інформацію про загальну вартість Замовлення, про яку йдеться у вищезазначеному пункті, Продавець щоразу надає усно після повного оформлення Замовлення або шляхом інформування за допомогою електронної пошти, разом з інформацією про те, що укладення Клієнтом Договору купівлі-продажу тягне за собою обов'язок оплатити замовлений Товар, в який момент Договір купівлі-продажу є укладеним.
 8. У випадку Клієнта, який є Споживачем, Продавець надсилає Клієнту підтвердження умов розміщеного Замовлення щоразу після розміщення Замовлення по телефону або електронною поштою.
 9. Договір укладається, коли Клієнт, який є Споживачем, відправляє (у відповідь на підтвердження умов Замовлення, надіслане Продавцем) електронне повідомлення на адресу електронної пошти Продавця, в якому Клієнт: приймає зміст поданого Замовлення і погоджується з його виконанням, а також приймає зміст Правил і підтверджує, що він ознайомився з інструкцією про відмову від Договору.
 10. Після укладення Договору купівлі-продажу Продавець підтверджує Клієнту його умови, надсилаючи їх на адресу електронної пошти Клієнта або в письмовій формі на адресу, вказану Клієнтом.
 11. Договір купівлі-продажу укладається польською мовою, а його зміст повинен відповідати Умовам.

VI. Поставка

 1. Поставка Товару обмежується територією Республіки Польща і здійснюється за адресою, вказаною Покупцем під час оформлення Замовлення.
 2. Покупець може вибрати наступні форми доставки замовленого Товару:
  1. за допомогою кур'єрської компанії;
  2. доставлений до посилочного автомата.
 3. Продавець на веб-сторінках Магазину в описі Товару інформує Покупця про кількість робочих днів, необхідних для виконання Замовлення і його доставки, а також про розмір плати за доставку Товару.
 4. Строк доставки та виконання Замовлення обчислюється в Робочих днях відповідно до пп. VII розділу 2.
 5. Продавець зобов'язаний надати Покупцеві підтвердження покупки.
 6. Якщо для Товарів, що входять до складу Замовлення, передбачені різні терміни виконання, до всього Замовлення застосовується найдовший із зазначених термінів.

VII. Ціни та способи оплати

 1. Ціни на Товари вказані в польських злотих і включають всі компоненти, в тому числі ПДВ, митні збори та інші збори.
 2. Клієнт може вибрати наступні способи оплати:
  1. банківський переказ на банківський рахунок Продавця (у цьому випадку обробка Замовлення розпочинається після того, як Продавець надішле Клієнту підтвердження прийняття Замовлення, а відвантаження здійснюється негайно після зарахування коштів на банківський рахунок Продавця та виконання Замовлення);
  2. накладений платіж - оплата в особистому пункті видачі Продавця (в цьому випадку обробка Замовлення почнеться відразу після того, як Продавець надішле Клієнту підтвердження прийняття Замовлення, а Товар буде відправлений в особистому пункті видачі Продавця);
  3. накладений платіж, оплата постачальнику в момент доставки (в цьому випадку обробка Замовлення і його відправка буде розпочата після того, як Продавець надішле Клієнту підтвердження прийняття Замовлення і Замовлення буде завершено);
  4. електронною оплатою (у цьому випадку обробка Замовлення розпочинається після того, як Продавець надішле Клієнту підтвердження прийняття Замовлення та після отримання Продавцем інформації від системи розрахункового агента про те, що Клієнт здійснив платіж, а відправлення здійснюється одразу після завершення оформлення Замовлення);
  5. оплата в системі розстрочки (в цьому випадку обробка Замовлення починається після того, як Продавець відправив Клієнту підтвердження прийняття Замовлення, його завершення і після отримання оплати від Payu.
 3. Продавець інформує Клієнта на веб-сторінках Магазину про термін, протягом якого Клієнт зобов'язаний здійснити оплату Замовлення. У разі несплати Покупцем протягом терміну, зазначеного в попередньому реченні, Продавець після безрезультатного заклику до оплати з встановленням відповідного терміну може відмовитися від Договору на підставі статті 491 Цивільного кодексу.

VIII. Право на відмову від Договору

 1. Замовник, який є Споживачем, може відмовитися від Договору без пояснення причин, подавши відповідну заяву протягом 14 днів. Відправлення заяви до цього терміну є достатнім для дотримання терміну.
 2. Покупець може скласти заяву самостійно або скористатися зразком заяви, розміщеним Продавцем на Інтернет-сторінці Магазину.
 3. 14-денний термін відраховується від дня доставки Товару або, у випадку Договору про надання послуги, від дня його укладення.
 4. Після отримання заяви Споживача про відмову від Договору Продавець надсилає на адресу електронної пошти Споживача підтвердження про отримання заяви про відмову від Договору.
 5. Право Споживача на відмову від Договору виключається у випадку:
  1. Договору про надання послуг, за які Споживач зобов'язаний сплатити ціну, якщо Продавець виконав послугу в повному обсязі за явною і попередньою згодою Споживача, який перед початком виконання був поінформований про те, що після виконання Продавцем послуги він втратить право на відмову від неї, і визнав це;
  2. Договір, в якому ціна або винагорода залежить від коливань на фінансовому ринку, над якими Продавець не має контролю і які можуть виникнути до закінчення терміну для відмови від договору;
  3. Договір, в якому предметом виконання є неперероблений товар, виготовлений за специфікацією споживача або призначений для задоволення індивідуальних потреб споживача;
  4. Договір, предметом якого є річ, що швидко псується або має короткий строк придатності;
  5. Договір, в якому предметом виконання є товар, поставлений в закритій упаковці, який не підлягає поверненню після відкриття упаковки з міркувань охорони здоров'я або гігієни, якщо упаковка була відкрита після поставки;
  6. Договір, в якому предметом виконання є продукція, яка після поставки за своєю природою стає невіддільною від інших речей;
  7. Договір, в якому предметом виконання є алкогольні напої, ціна яких була узгоджена при укладанні Договору купівлі-продажу, поставка яких може відбутися тільки через 30 днів і вартість яких залежить від коливань на ринку, над якими Продавець не має контролю;
  8. Договір, в якому Споживач прямо попросив Продавця приїхати до нього для проведення термінового ремонту або технічного обслуговування; якщо Продавець додатково виконує інші послуги, крім тих, про виконання яких просив Споживач, або поставляє Товари, крім запасних частин, необхідних для виконання ремонту або технічного обслуговування, право на відмову від договору належить Споживачеві щодо додаткових послуг або Товарів;
  9. Договір, предметом якого є надання звукових або візуальних записів або комп'ютерних програм, що поставляються в запечатаній упаковці, якщо упаковка була відкрита після доставки;
  10. Договір, предметом якого є поставка газет, періодичних видань або журналів, за винятком договору передплати;
  11. Договір, укладений за результатами публічних торгів;
  12. Договір про надання послуг, за які споживач зобов'язаний сплатити ціну, коли споживач прямо попросив Продавця приїхати до Продавця для ремонту, а послуга вже була повністю виконана за явною і попередньою згодою споживача.
  13. Договори про надання послуг з розміщення, не пов'язаних з проживанням, перевезення вантажів, прокату автомобілів, громадського харчування, організації дозвілля, розваг, спортивних або культурних заходів, якщо в договорі визначено день або період для надання послуги;
  14. договір про постачання цифрового контенту, не наданого на матеріальному носії, за який споживач зобов'язаний сплатити ціну, якщо продавець розпочав виконання за явною і попередньою згодою споживача, який до початку виконання був поінформований, що після виконання продавцем він втратить право на відмову від договору, і визнав це, а продавець надав споживачеві підтвердження, зазначене в ст. 15 ч. 1 і 2 або ст. 21 ч. 1 закону "Про права споживачів".
 6. Інші винятки з права на відмову від Договору вказані в частині 2 статті 38 Закону про захист прав споживачів.
 7. У разі відмови від Договору, укладеного на відстані, Договір вважається неукладеним. Те, що сторони надали, підлягає поверненню в незмінному вигляді, за винятком випадків, коли зміна була необхідна для того, щоб з'ясувати характер, характеристики і функціональність Товару. Повернення має відбутися негайно, не пізніше, ніж протягом 14 днів. Придбаний Товар слід повернути на адресу Продавця.
 8. Продавець негайно, але не пізніше, ніж протягом 14 днів з дня отримання заяви Споживача про відмову від Договору, повертає Споживачеві всі здійснені ним платежі, в тому числі витрати на доставку Товару. Продавець відшкодовує платіж тим самим способом оплати, який використовував Споживач, якщо тільки Споживач не погодиться на інший спосіб відшкодування, який не буде пов'язаний з будь-якими витратами для Споживача. Продавець може затримати повернення отриманої від Споживача оплати до тих пір, поки не отримає Товар назад або поки Споживач не надасть докази його повернення, в залежності від того, яка подія відбудеться раніше, якщо тільки Продавець не запропонував забрати Товар у Споживача самостійно.
 9. Якщо Споживач вибрав спосіб доставки Товару, відмінний від найдешевшого звичайного способу доставки, запропонованого Продавцем, Продавець не зобов'язаний відшкодовувати Споживачеві будь-які додаткові витрати, понесені Споживачем.
 10. Покупець несе лише прямі витрати на повернення Товару, якщо тільки Продавець не погодився взяти на себе ці витрати.

IX. Скарги, що стосуються гарантійних товарів

 1. Продавець зобов'язується поставити Товар відповідно до Договору.
 2. Продавець несе відповідальність за невідповідність Товару умовам Договору на умовах, визначених Законом про права споживачів, перед Покупцем, який є Споживачем, а також перед Покупцем, який є фізичною особою, що укладає Договір, безпосередньо пов'язаний з його підприємницькою діяльністю, коли зі змісту Договору випливає, що він не має для цієї особи професійного характеру, зокрема, випливає з предмета його підприємницької діяльності, що випливає з положень про Центральний реєстр та інформації про підприємницьку діяльність. Гарантія для підприємців виключається.
 3. Скарги, що виникають у зв'язку з порушенням прав Клієнта, гарантованих законом або на підставі цього Регламенту, слід надсилати на адресу BIG5 KRZYSZTOF CZURCZAK, вул. Strefowa 9D, 42-202 Częstochowa, на електронну адресу: sklep@new-electric.pl, номер телефону +48 (34) 3072100.
 4. Для розгляду рекламації Клієнт повинен надіслати або доставити Товар, на який подано рекламацію, якщо можливо, додавши до нього документ, що підтверджує факт покупки. Товар повинен бути доставлений або надісланий за адресою, вказаною в пункті. 3.
 5. Продавець зобов'язується розглянути кожну претензію протягом 14 днів з моменту її отримання.
 6. У разі виявлення недоліків у рекламації Продавець негайно зателефонує Клієнту для її доповнення в необхідному обсязі, але не пізніше, ніж протягом 7 днів з дня отримання виклику Клієнтом.

X. Рекламації, що стосуються надання послуг за допомогою електронних засобів

 1. Покупець може подавати Продавцю скарги, пов'язані з функціонуванням Магазину та використанням Послуг. Скарги можуть бути подані в письмовій формі на адресу: BIG5 KRZYSZTOF CZURCZAK, вул. Стрефова 9D, 42-202 Ченстохова, на електронну адресу: sklep@new-electric.pl, номер телефону +48 (34)3072100.
 2. У рекламації Клієнт повинен вказати своє ім'я, адресу для листування, тип і опис проблеми.
 3. Продавець зобов'язується розглянути кожну претензію протягом 14 днів з моменту її отримання. У разі виявлення будь-яких недоліків у скарзі Продавець зателефонує Покупцеві для її доповнення в необхідному обсязі протягом 7 днів з дати отримання дзвінка Покупцем.

XI. Гарантії

 1. На Товар може бути надана гарантія Продавця.
 2. У випадку Товарів, на які поширюється гарантія, інформація про наявність і зміст гарантії, а також термін, на який вона надається, щоразу подається в описі Товару на веб-сайті Магазину.

XII. Позасудові способи оскарження та врегулювання претензій

 1. Покупець, який є Споживачем, має, серед іншого, наступні можливості використання позасудових способів вирішення скарг та розслідування претензій
  1. має право звернутися до постійно діючого при Інспекції з питань торгівлі примирливого споживчого суду з проханням вирішити спір, що випливає з укладеного Договору купівлі-продажу;
  2. має право звернутися до регіонального інспектора Торгової інспекції з проханням ініціювати процедуру медіації для мирного врегулювання спору між Покупцем і Продавцем;
  3. може отримати безкоштовну допомогу у вирішенні спору між Покупцем і Продавцем, використовуючи також безкоштовну допомогу повітового (міського) омбудсмена з питань захисту прав споживачів або громадської організації, до статутних завдань якої входить захист прав споживачів (наприклад, Федерація споживачів, Польське об'єднання споживачів). Консультації надаються Федерацією споживачів за безкоштовним номером 800 007 707 та Асоціацією польських споживачів за електронною адресою porady@dlakonsumentow.pl;
  4. подати скаргу через онлайн-платформу ЄС з УСО, доступну за адресою http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Захист персональних даних

Продавець збирає та обробляє персональні дані, надані Покупцями, відповідно до чинного законодавства та відповідно до Політики конфіденційності, доступної на веб-сайті Магазину.

XIV. Прикінцеві положення

 1. Всі права на Інтернет-магазин, в тому числі майнові авторські права, права інтелектуальної власності на його найменування, інтернет-домен, сайт Інтернет-магазину, а також на бланки, логотипи належать Продавцю і їх використання може здійснюватися тільки в порядку, визначеному і відповідному цим Умовам.
 2. Положення цих Умов, що стосуються Споживача, про відмову від договору та рекламації, застосовуються до фізичної особи, яка укладає договір, безпосередньо пов'язаний з її підприємницькою діяльністю, коли зі змісту договору випливає, що він не має для цієї особи професійного характеру, що випливає, зокрема, з предмета її підприємницької діяльності, доступного на підставі положень про Центральний реєстр та відомостей про підприємницьку діяльність. Положення про позасудове врегулювання скарг і претензій не застосовуються.
 3. Будь-які суперечки, що виникають між Продавцем і Покупцем, який є Споживачем, вирішуються компетентними судами згідно з положеннями відповідних положень Цивільного процесуального кодексу.
 4. Будь-які спори, що виникають між Продавцем і Покупцем, який є Підприємцем, передаються на розгляд до компетентного суду за місцезнаходженням Продавця.
 5. У питаннях, не врегульованих цими Умовами, застосовуються положення Цивільного кодексу, положення Закону про надання послуг за допомогою електронних засобів, положення Закону про права споживачів та інші відповідні положення польського законодавства.
 6. Кожен Клієнт буде поінформований про будь-які зміни в цих Умовах за допомогою інформації на головній сторінці Інтернет-магазину, що містить короткий зміст змін і дату їх вступу в силу. Клієнти, які мають Обліковий запис, додатково інформуються про зміни разом з їх коротким змістом на вказану ними адресу електронної пошти. Дата вступу в силу змін не може бути коротшою, ніж 14 днів з дня їх оголошення. Якщо Клієнт, який має Обліковий запис, не приймає новий зміст Умов, він зобов'язаний повідомити Продавця про цей факт протягом 14 днів з дня інформування про зміни в Умовах. Повідомлення Продавця про неприйняття нового змісту Умов тягне за собою розірвання Договору.
Завантаження...