ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

verze platná od 05.09.2023

předchozí verze Zásad ochrany osobních údajů je k dispozici zde

CO JSOU ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Rádi bychom vás seznámili s podrobnostmi o zpracování vašich osobních údajů, abychom vám poskytli plnou znalost a pohodlí při používání našich webových stránek.

Jelikož sami podnikáme v oblasti internetu, víme, jak je důležité chránit vaše osobní údaje. Proto vynakládáme zvláštní úsilí na ochranu vašeho soukromí a informací, které nám poskytujete.

Pečlivě vybíráme a používáme vhodná technická opatření, zejména programové a organizační povahy, abychom zajistili ochranu zpracovávaných osobních údajů. Naše webové stránky používají šifrovaný přenos dat (SSL), který zajišťuje ochranu údajů, které vás identifikují.

V našich Zásadách ochrany osobních údajů naleznete všechny nejdůležitější informace týkající se zpracování vašich osobních údajů. Prosíme vás, abyste si je přečetli, a slibujeme, že vám to nezabere více než několik minut.

Kdo je správcem webových stránek www.new-electric.pl?

Správcem webových stránek je Krzysztof Czurczak, vykonávající podnikatelskou činnost pod názvem BIG5 KRZYSZTOF CZURCZAK, zapsaný v registru podnikatelů Centrální evidence a informací o podnikatelské činnosti vedeném ministrem odpovědným za ekonomiku na adrese ul. Strefowa 9D, 42-202 Częstochowa, NIP 6861576041, REGON 241937993 (tj.: my).

OSOBNÍ ÚDAJE

Jaký právní předpis upravuje zpracování vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník EU L 119, s. 1), obecně označovaného jako: RODO. V rozsahu neupraveném RODO se zpracování osobních údajů řídí zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je Krzysztof Czurczak, podnikající pod názvem BIG5 KRZYSZTOF CZURCZAK, zapsaný v registru podnikatelů Centrální evidence a informací o podnikatelské činnosti vedeném ministrem odpovědným za ekonomiku na adrese ul. Strefowa 9D, 42-202 Częstochowa, NIP 6861576041, REGON 241937993, telefon: +48 (34)3072100, e-mail: sklep@new-electric.pl

Ve věci vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

 • e-mail: sklep@new-electric.pl,
 • snail mail: ul. Strefowa 9D, 42-202 Częstochowa,
 • telefon: +48 (34)3072100.

JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ NÁM POSKYTNETE?

Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely?

Na našich webových stránkách vám nabízíme řadu různých služeb, pro jejichž účely zpracováváme různé osobní údaje na základě různých právních základů.

Účel

Osobní údaje

Právní základ pro zpracování

Doba uchovávání údajů

uzavření a plnění smlouvy

jméno, příjmení, korespondenční adresa, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo

čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO, tj. zpracování za účelem přijetí opatření na vaši žádost, před uzavřením smlouvy a zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou

do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky týkající se plnění smlouvy.

zřízení a vedení účtu

jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, ifirma

čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO, tj. zpracování za účelem přijetí opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy a zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou

do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky týkající se plnění smlouvy.

newsletter

e-mailová adresa, jméno

čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO, tj. zpracování na základě vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů

do odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů

kontaktní formulář

e-mailová adresa

čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, tj. zpracování pro účely našeho oprávněného zájmu udržovat kontinuitu komunikace a umožnit vám kontaktovat nás v souvislosti s naší obchodní činností

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů

interaktivní chat

IP adresa

čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, tj. zpracování pro účely našeho oprávněného zájmu na zachování kontinuity komunikace a umožnění kontaktu s námi ohledně našich obchodních aktivit

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů

věrnostní program

jméno, příjmení, e-mailová adresa

čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO, tj. zpracování na základě vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů

dokud neodvoláte svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů

analýza návštěvnosti webových stránek internetového obchodu

IP adresa, údaje o prohlížeči

čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, tj. zpracování za účelem našeho oprávněného zájmu na analýze návštěvnosti zákazníků na webových stránkách internetového obchodu

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů

přímý marketing našeho vlastního zboží a služeb, včetně remarketingu

jméno, jiné, e-mailová adresa, IP adresa, údaje o prohlížeči

čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, tj. zpracování pro účely našeho oprávněného zájmu na přímém marketingu našich vlastních služeb, včetně remarketingu

dokud nevznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů

stanovení, vyšetřování a vymáhání pohledávek a obrana proti pohledávkám v řízeních před soudy a jinými státními orgány

jméno, příjmení, adresa bydliště, č. PESEL, č. NIP, č. REGON, e-mailová adresa, telefonní číslo, č. IP, č. bankovního účtu, č. platební karty.

čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, tj. zpracování za účelem realizace našeho oprávněného zájmu na určení, uplatňování a vymáhání pohledávek a obrany proti pohledávkám v řízení před soudy a jinými státními orgány

do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky týkající se plnění smlouvy.

plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových a účetních předpisů

jméno, příjmení, firma, č. PESEL, č. NIP nebo REGON, e-mailová adresa, telefonní číslo, korespondenční adresa, č. platební karty.

čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO, tj. zpracování je nezbytné pro plnění našich právních povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových a účetních předpisů

Do doby zániku zákonných povinností správce, které odůvodňovaly zpracování osobních údajů.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí požadovaných osobních údajů z Vaší strany je dobrovolné, je však podmínkou pro to, abychom Vám mohli poskytovat služby (např. zasílání newsletterů nebo vytvoření účtu).

Příjemci osobních údajů

Aktuální seznam subjektů, kterým předáváme vaše osobní údaje, najdete zde.

Automatizované rozhodování (včetně profilování)

Používáme nástroje, pomocí kterých na vás cílíme personalizovanou reklamu. Na základě vašich akcí v Obchodě, zejména výběru prohlíženého obsahu a délky pobytu na stránkách Obchodu, upravujeme a zobrazujeme marketingový obsah šitý na míru. Toto profilování nám umožňuje cílit na marketingová sdělení, která jsou pro vás žádanější, což je výhodné pro nás i pro vás, protože omezuje marketingová sdělení o zboží a službách, které nejsou ve vaší oblasti zájmu.

Budeme vaše osobní údaje předávat mimo EHP nebo mezinárodní organizaci?

Za účelem používání nástrojů Google mohou být vaše osobní údaje předány do Spojených států, kde se nacházejí servery společnosti Google LLC.

Společnost Google LLC je uvedena na seznamu účastníků Rámce pro ochranu osobních údajů, a proto je ochrana vašich osobních údajů přiměřená ve vztahu k předpisům platným v Evropské unii v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) K(2023) 4745 ze dne 10. července 2023 o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů v souladu s Rámcem pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA.

V případě používání nástrojů Facebook a Instagram mohou být vaše osobní údaje předávány do Spojených států, kde se nacházejí servery společnosti Meta Inc.

Společnost Meta Platforms Inc. je uvedena na seznamu účastníků rámce ochrany osobních údajů, a proto je ochrana osobních údajů přiměřená ve vztahu k předpisům platným v Evropské unii v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) K(2023) 4745 ze dne 10. července 2023 o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů v souladu s rámcem ochrany osobních údajů EU-USA.

Za účelem používání aplikace MS Clarity mohou být vaše osobní údaje předány do Spojených států amerických, kde se nacházejí servery společnosti Microsoft Corporation.

Společnost Microsoft Corporation je uvedena na seznamu účastníků rámce ochrany osobních údajů, a proto je ochrana vašich osobních údajů přiměřená ve vztahu k předpisům platným v Evropské unii v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) K(2023) 4745 ze dne 10. července 2023 o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů v souladu s rámcem ochrany osobních údajů EU a USA.

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŠÍM ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Podle nařízení RODO máte právo na:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům,
 • požadovat opravu svých osobních údajů,
 • požadovat výmaz svých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
 • požádat o přenositelnost osobních údajů.

Pokud nám podáte některou z výše uvedených žádostí, budeme vás bez zbytečného odkladu - v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti - informovat o opatřeních přijatých s ohledem na vaši žádost.

V případě potřeby můžeme jednoměsíční lhůtu prodloužit o další dva měsíce z důvodu složitosti žádosti nebo počtu žádostí.

V každém případě vás budeme do jednoho měsíce od obdržení žádosti informovat o prodloužení a sdělíme vám důvody prodlení.Právo na přístup k vašim osobním údajům (článek 15 RODO)

Máte právo na informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na:

 • přístup ke svým osobním údajům,
 • být informováni o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, zamýšlené době uchovávání vašich údajů nebo kritériích pro stanovení této doby, vašich právech podle RODO a právu podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, zdroji těchto údajů, automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a zárukách uplatňovaných v souvislosti s předáváním těchto údajů mimo Evropskou unii;
 • získat kopii svých osobních údajů.

Pokud chcete požádat o přístup ke svým osobním údajům, zašlete svou žádost na adresu: sklep@new-electric.pl.

Právo na opravu vašich osobních údajů (článek 16 nařízení RODO)

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné, máte právo nás požádat o jejich okamžitou opravu. Máte také právo požadovat, abychom vaše osobní údaje doplnili. Pokud chcete požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: sklep@new-electric.pl.

Právo na výmaz vašich osobních údajů, tzv. právo být zapomenut (článek 17 RODO).

Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • jste odvolali konkrétní souhlas, pokud byly osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu;
 • vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud zpracování vašich osobních údajů souvisí s přímým marketingem;
 • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zpracováním nezbytným pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo zpracováním nezbytným pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana.

I přes vaši žádost o výmaz můžeme vaše osobní údaje nadále zpracovávat za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby nároků, o čemž budete informováni.

Pokud si přejete požádat o výmaz svých osobních údajů, zašlete prosím svou žádost na adresu: sklep@new-electric.pl.

Právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů (článek 18 RODO)

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud:

 • máte pochybnosti o přesnosti svých osobních údajů, v takovém případě omezíme zpracování vašich osobních údajů na dobu, která vám umožní přesnost údajů ověřit;
 • zpracování vašich údajů je protiprávní, v takovém případě požádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu;
 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale jsou potřebné pro určení, vyšetřování nebo obhajobu vašich nároků;
 • jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů - dokud nebude rozhodnuto, zda naše oprávněné zájmy převažují nad důvody uvedenými ve vaší námitce.

Pokud si přejete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: sklep@new-electric.pl.

Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (článek 21 RODO)

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování, v souvislosti s:

 • zpracováním nezbytným pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo zpracováním nezbytným pro účely oprávněných zájmů správce vašich osobních údajů nebo třetí strany;
 • zpracování pro účely přímého marketingu.

Pokud si přejete hlasovat proti zpracování svých osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: sklep@new-electric.pl.

Právo požadovat přenositelnost vašich osobních údajů (článek 20 RODO)

Máte právo získat od nás své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a zaslat je jinému správci.

Standardně vám vaše osobní údaje zpřístupníme ve formátu CSV. Pokud si přejete, aby vám byly vaše údaje zpřístupněny v jiném formátu, uveďte v žádosti vámi preferovaný formát. Pokud to bude možné, budeme se snažit zpřístupnit vám vaše údaje ve vámi preferovaném formátu.

Můžete také požádat, abychom vaše osobní údaje zaslali přímo jinému správci (pokud je to technicky možné).

Pokud si přejete požádat o předání svých osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: sklep@new-electric.pl.

Můžete odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který jste udělili?

Souhlas, který jste udělili pro zpracování svých osobních údajů, můžete kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování, které jsme provedli na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, zašlete prosím svou žádost na adresu: sklep@new-electric.pl.

Pokud si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování služby "Newsletter", můžete se odhlásit kliknutím na tlačítko "odhlásit odběr" v e-mailu.

Stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

V Polsku je dozorovým úřadem podle zákona RODO předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, který od 25. května 2018 nahradil úřad GIODO.

Více informací naleznete zde.

Soubory cookie

Obecné informace

Při prohlížení webových stránek internetového obchodu se používají soubory "cookies", dále jen "cookies", tj. malé textové informace, které se ukládají do vašeho koncového zařízení v souvislosti s používáním internetového obchodu. Jejich použití je zaměřeno na správné fungování webových stránek Internetového obchodu.

Tyto soubory nám umožňují identifikovat vámi používaný software a přizpůsobit Internetový obchod individuálně vašim potřebám.

Soubory cookie obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu jejich uložení ve vašem zařízení a přiřazenou hodnotu.

Zabezpečení

Soubory cookie, které používáme, jsou pro vaše zařízení bezpečné. Zejména není možné, aby se prostřednictvím souborů cookie do vašeho zařízení dostaly viry nebo jiný nežádoucí software či malware.

Typy souborů cookie

Používáme dva typy souborů cookie:

 • Soubory cookie relace: jsou uloženy ve vašem zařízení a zůstávají tam až do ukončení relace příslušného prohlížeče. Uložené informace jsou poté z paměti vašeho zařízení trvale vymazány. Mechanismus souborů cookie relace neumožňuje získat z vašeho zařízení žádné osobní údaje nebo důvěrné informace.
 • Trvalé soubory cookie: jsou uloženy ve vašem zařízení a zůstávají tam, dokud nejsou vymazány. Po ukončení relace prohlížeče nebo po vypnutí zařízení se z vašeho zařízení neodstraní. Mechanismus trvalých souborů cookie neumožňuje získat z vašeho zařízení žádné osobní údaje ani důvěrné informace.

Účely

Soubory cookie třetích stran používáme také pro následující účely:

 • konfigurace internetového obchodu;
 • vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé Internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah pomocí analytických nástrojů Google Analytics, jejichž správcem je společnost Google Ireland Ltd. se sídlem v Irsku, zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 • zjišťování profilu Zákazníka za účelem zobrazování jemu přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, a to pomocí nástroje pro internetovou reklamu Google Ads, jehož správcem je společnost Google Ireland Ltd. se sídlem v Irsku, zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na tomto odkazu: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 • shromažďování informací o vašem chování pomocí nástroje Facebook Pixel, jehož správcem je společnost Facebook Ireland Ltd. se sídlem v Irsku, zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook jsou k dispozici na tomto odkazu: https://www.facebook.com/help/cookies/;
 • vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah prostřednictvím analytických nástrojů MS Clarity, jejichž správcem je společnost Microsoft Corporation. se sídlem ve Spojených státech amerických, zásady ochrany osobních údajů společnosti Microsoft jsou k dispozici na tomto odkazu: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.;
 • používání online chatu prostřednictvím nástroje edrone.me, jehož správcem je společnost edrone sp. z o.o. se sídlem v Polsku, Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na adrese: https://edrone.me/en/privacy-policy/.

Chcete-li se seznámit s používáním souborů cookie, doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů výše uvedených společností.

Soubory cookie mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených vašim preferencím. Za tímto účelem mohou být ukládány informace o tom, jak se pohybujete na webu nebo kdy webové stránky používáte.

Pro zobrazení a úpravu informací o vašich preferencích shromážděných reklamní sítí Google můžete použít nástroj uvedený pod odkazem https://www.google.com/ads/preferences/.

Prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo konfigurace služby můžete nezávisle a kdykoli změnit nastavení týkající se souborů cookie a určit podmínky, za kterých budou soubory cookie ukládány a zpřístupňovány vaším zařízením. Tato nastavení můžete změnit tak, abyste v nastavení svého webového prohlížeče zablokovali automatické zpracování souborů Cookies nebo abyste byli informováni pokaždé, když jsou do vašeho zařízení uloženy. Podrobné informace o možnostech a způsobech používání souborů Cookies jsou k dispozici v nastavení vašeho softwaru (webového prohlížeče).

Načítání...