Článek 37 Povinnost bezplatného zpětného odběru odpadních zařízení z domácností 1.

(1) Distributor je povinen v místě prodeje bezplatně převzít zpět odpadní zařízení z domácností, pokud se jedná o zařízení stejného typu a plnilo stejné funkce jako prodávané zařízení.

(2) Distributor je povinen při dodávce zařízení určeného pro domácnosti odběrateli bezplatně odebrat použité zařízení z domácností v místě dodávky tohoto zařízení, pokud je použité zařízení stejného typu a plnilo stejné funkce jako dodané zařízení.

(3) Distributor provozující maloobchodní jednotku s prodejní plochou ve smyslu čl. 2 odst. 19 zákona ze dne 27. března 2003 o územním plánování a územním rozvoji o rozloze nejméně 400 m2 určenou k prodeji zařízení určených pro domácnosti je povinen v této jednotce nebo v její bezprostřední blízkosti bezplatně odebrat použité zařízení pocházející z domácností, jehož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, aniž by musel nakoupit nové zařízení určené pro domácnosti.

Článek 39 Povinnosti distributora

Distributor je povinen: 1; 2) vyvěsit na viditelném místě v místě prodeje informace o místech zpětného odběru odpadních zařízení a v případě zpřístupnění zařízení na trhu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku sdělit tyto informace způsobem, který umožňuje jejich získání, zejména na internetových stránkách nebo prostřednictvím zprávy; 3) zpřístupnit zařízení na trhu spolu s informacemi uvedenými v čl. 13 odst. 1 v případě zařízení určených pro domácnosti. Sběrná místa odpadních zařízení na území města Częstochowa:

1. BOWI Zakład Przetwórstwa Zużytego Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego, Ogrodowa 64A, 42-202 Częstochowa

2. STALA Group Sp. z o.o., Dolna 6, 42-202 Częstochowa

3. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 1, Sobuczyna, 42-263 Wrzosowa

Všechna sběrná místa odpadních zařízení na území Polské republiky jsou k dispozici na adrese: NA ADRESE https://www.gov.pl/web/gios.

Načítání...