Wadliwy towar lub niezgodny z umową (reklamacja)

Podczas odbioru sprawdź stan przesyłki w obecności spedytora firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki poproś spedytora o sporządzenie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki i skontaktuj się z nami. 

Jeżeli chcesz zgłosić reklamację zakupionego produktu wypełnij poniżej dostępny formularz reklamacji i prześlij wraz z reklamowanym produktem na adres:

BIG5 Krzysztof Czurczak
ul. Strefowa 9D
42-200 CzęstochowaPrawo odstąpienia od umowy (zwrot)

Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, masz prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu w terminie 14 dni od otrzymania rzeczy, bez podania przyczyny.

Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki mają zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar, prosimy wysłać na adres:


BIG5 Krzysztof Czurczak
ul. Strefowa 9D
42-200 Częstochowa

Formularz wraz ze sprzętem możesz odesłać na powyższy adres pocztowy.Formularz reklamacji/zwrotu:

pdf.pngDodatkowe informacje

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny. Możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na wskazany adres do zwrotów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@new-electric.pl. 

Możliwość odstąpienia od umowy stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta).

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 


Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  3. zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Loading...