Ozonowanie koronawirus - lekarz z kartką w ręce

Ozonowanie a koronawirus – co warto wiedzieć i czy proces ozonowania zabija Covid-19?

Od kilku miesięcy wiele osób zastanawia się nad tym, czym jest ozonowanie. Koronawirus spowodował duże zainteresowanie generatorami ozonu, dzięki którym wirusy i bakterie giną. Czy tak również dzieje się z Covid-19?

Epidemia koronawirusa zaatakowała cały świat i niesie ze sobą zmiany, do których przywyknąć muszą wszystkie narody. Poszukiwanie skutecznego leku wciąż trwa, z tego też względu wynajdowane są inne metody, które mają pomóc w skutecznym odkażaniu i sterylizacji miejsc, szczególnie tych najbardziej narażonych. W ostatnim czasie wiele mówiło się na temat tego, czy skuteczne jest ozonowanie. Koronawirus pod wpływem działania ozonu powinien rozpadać się i nie stanowić już zagrożenia dla życia ludzi. Czy tak faktycznie się dzieje i czy warto kupować ozonatory do domów? Stanowisko w tej sprawie zabrała między innymi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, która stwierdziła, że jest to akceptowalny proces. Wygląda zatem na to, że ozonowanie mieszkania może przynieść realne korzyści.

Warto jednak pamiętać o tym, że pomimo ozonowania, nie należy zapominać o regularnym myciu rąk, zachowaniu dystansu społecznego i noszeniu maseczek w przestrzeniach zamkniętych i miejscach, w których przebywa wiele osób w jednym czasie. 

Ozonowanie a koronawirus – co mówią o tym specjaliści?

Choć głosy na temat ozonowania i koronawirusa były początkowo sprzeczne, obecnie wiele państwowych instytucji zaleca i przyjmuje takie działanie, jako skuteczne w walce z Covid-19. Ze względu na krótką historię koronawirusa i brak jednoznacznych badań, nie pojawiły się jeszcze opracowania, które wprost potwierdzałyby skuteczność ozonowania. Koronawirus z 2019 roku to wciąż wielka niewiadoma, jednak istnieją badania, które potwierdzają, że ozon skutecznie zwalczał SARS-CoV odkryty w 2003 roku. Dlaczego to takie ważne? Informacja na ten temat pojawiła się w opracowaniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy  – Państwowego Instytutu Badawczego:

1) Do chwili obecnej nie ma doniesień, które w sposób bezsporny rozstrzygnęłyby kwestię skutecznego usuwania z powietrza pomieszczeń lub z powierzchni wirusa SARS-CoV2 przy użyciu ozonu.

2) Istnieją natomiast naukowo potwierdzone dowody, że w wysokich stężeniach ozon może skutecznie przyczyniać się do eliminacji ze środowiska wnętrz bakterii, grzybów, a także wirusów takich jak wirus Polio, wirus Norwalk, parwowirusy czy wirusy HAV i HBV.

Wykazano ponadto, że ozon niszczy także wirusa SARS-CoV odkrytego w 2003 r. Informacja ta jest o tyle ważna, że genom wirusa SARS-CoV-2 z 2019 r. cechuje się dużym podobieństwem (w około 85 proc.) do tego z 2003 r. Istnieje zatem wysokie prawdopodobieństwo, że ozon będzie w stanie niszczyć otoczkę lipidową tego wirusa, przyczyniając się do jego unieszkodliwienia. Dla pełnego potwierdzenia tej tezy należałoby przeprowadzić wiarygodne badania ekspozycji na ozon nowego wirusa SARS-CoV-2.

Ozonowanie koronawirus cząsteczka
www.freepik.com

Ozonowanie koronawirus – stężenie ozonu

Jak podkreśla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w przypadku ozonowania mieszkania, samochodu czy innych przestrzeni niezwykle ważne jest stężenie ozonu wydobywające się z ozonatora. 

Wykazano doświadczalnie, że udział procentowy wirusów zachowujących żywotność po ozonowaniu w komorze powietrznej zmniejszał się ekspotencjalnie w miarę wzrostu stężenia ozonu w powietrzu. Inaktywacja 90% cząstek wirusa następowała przy iloczynie stężenia i czasu kontaktu wynoszącym 0.34–1.98 min-mg/m3, a 99% – odpowiednio przy 0.80–4.19 min- mg/m3. Dawka ozonu wymagana do uzyskania analogicznego stopnia inaktywacji wirusów w warunkach rzeczywistych może być jednak większa z uwagi na jego reakcje z obecnymi w środowisku innymi mikroorganizmami oraz zanieczyszczeniami chemicznymi powietrza. Zastosowanie odpowiedniej dawki ozonu, pozwalającej na uzyskanie wystarczająco dużego stężenia w powietrzu jest zależne od możliwości technicznych generatora ozonu, które wymagają indywidualnego rozpatrzenia. 

Dr n. med. Grzegorz Juszczyk zwraca uwagę na to, że ozon wykazuje działania kompleksowe, ponieważ jako gaz jest w stanie dotrzeć do każdego zakątka pomieszczenia. Ozonowanie jest jednak doraźne i należy je co jakiś czas powtarzać. Nie zapewnia ono trwałej ochrony przed koronawirusem. 

Burza, która przynosi ozon
Pexels

Czym jest ozon i skąd się bierze? 

Ozon to odmiana tlenu, która składa się z trójatomowych cząsteczek. Związek ten występuje w naturze w postaci gazu i pojawia się najczęściej po wyładowaniach elektrycznych w atmosferze, czyli po burzy. Od wieków znane są bakteriobójcze i wirusobójcze właściwości ozonu, który wykorzystywany jest między innymi do oczyszczania wody pitnej czy oczyszczania wody w basenach także z różnych grzybów. Nie można jednak zapomnieć o tym, że ta alotropowa odmiana tlenu w nieodpowiednim stężeniu jest trująca dla wszystkich organizmów żywych. Dlatego właśnie należy bardzo ostrożnie podchodzić do ozonowania przestrzeni, w których przebywają ludzie i zwierzęta. Ozonowanie mieszkania czy ozonowanie samochodu należy przeprowadzić według konkretnych zaleceń. Ich zlekceważenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu a nawet śmierci.  

Kobieta w masce myśli o ozonowaniu i koronawirusie
www.freepik.com

Ozonowanie mieszkania – nie zapomnij o ważnych zaleceniach!   

Jak bezpiecznie przeprowadzić ozonowanie? Koronawirus lub inne bakterie mogą okazać się mniejszym zagrożeniem niż zlekceważenie ostrzeżeń dotyczących szkodliwości ozonu. Dlatego właśnie przed przystąpieniem do działania, należy zapoznać się z zaleceniami:

  • w ozonowanych pomieszczenia nie mogą przebywać żadne organizmy żywe, czyli ludzie, zwierzęta i rośliny;
  • ludzie i zwierzęta nie powinny znajdować się w pomieszczeniu umiejscowionym tuż obok ozonowanej przestrzeni, ponieważ pewne ilości ozonu mogą do niego przeniknąć;
  • ozonowane pomieszczenie powinno zostać odpowiednio uszczelnione (drzwi, kratki wentylacyjne, rury itp.);
  • ozonatory powinny być wyposażone w deozonatory;
  • ozon może niekorzystnie wpłynąć na materiały np. te wykonane z gumy, dlatego wszystkie tego typu przedmioty powinny zostać usunięte z pomieszczenia;
  • po ozonowaniu mieszkanie należy wietrzyć przynajmniej 15-30 minut zanim, najlepiej nie wchodzić do ozonowanego pomieszczenia przez ok. 4 godziny. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *